Paul de Beer herbenoemd als voorzitter van het KWI

Het Kennisplatform Werk en Inkomen is zeer verheugd dat de heer Paul de Beer met ingang van 1 september 2018 door onze minister is herbenoemd als voorzitter van het KWI tot eind 2020. Wij verheugen ons op inspirerende bijeenkomsten en mooie projecten onder zijn kundige leiding. Bekijk hier het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.