KWI KENNISKOMPAS | VELDRAADPLEGING verlengd! | Muzus, november 2019

Samen met klantmanagers1 uit het veld is een concept ontwikkeld om kennisdeling in het domein werk en inkomen te bevorderen. Muzus vraagt, op verzoek van het KWI, feedback aan klantmanagers bij gemeenten en UWV om het concept te verbeteren zodat het klantmanagers maximaal kan ondersteunen in het leveren van maatwerk bij de begeleiding naar werk. 

Uit welke stappen bestaat de deelname?

  • App - Je ontvangt de link om de app ‘Kopkrakers’ te testen, dit duurt 15 minuten.
  • Webinar - In de webinar (online te volgen presentatie) leggen we uit hoe de app werkt. Kan je het webinar niet live volgen? Van 29 oktober tot 12 november blijft de webinar en de enquête online beschikbaar, zodat we jouw mening niet missen.
  • Enquête - Na afloop vul je een anonieme enquête in van 15 minuten, met jouw feedback op dit concept. Er is geen goed of fout, wij willen graag samen met jullie dit concept evalueren!

Achtergrond
In samenwerking met het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI), klantmanagers en hun leidinggevenden heeft ontwerpbureau Muzus een concept ontwikkeld voor een manier om effectief kennis te delen in het domein Werk en Inkomen. Het doel van dit concept is het laagdrempelig uitwisselen van wetenschappelijke kennis én praktijkervaringen van klantmanagers en behoeften van cliënten, zodat beschikbare kennis kan worden toegepast in de praktijk.

Momenteel vragen we bij gemeenten en het UWV input van klantmanagers om het concept aan te laten sluiten bij hun behoeftes en manier van werken. Daarvoor vragen we om input van deze beroepsgroepen! 

Het concept is nog in ontwikkeling. Na de input van de klantmanagers, wordt er bepaald hoe het concept uitgewerkt wordt.

Kopkrakers 1

Wat - het concept
Het ontwikkelde concept heet ‘Kopkrakers’2 en wordt als app aangeboden. Deze Kopkrakers-app moet klantmanagers kunnen ondersteunen in het leveren van maatwerk voor hun cliënten.

De app zet de klantmanager maandelijks voor een dilemma: ‘Welke werkwijze zou jij kiezen bij deze cliënt?’. Om deze vraag te beantwoorden krijgt de klantmanager een beschrijving van de cliënt en zijn verhaal te lezen, waarna de klantmanager moet kiezen tussen twee werkwijzen. Vervolgens wordt ook zichtbaar wat de collega klantmanagers hebben gekozen. Op deze manier ontspint zich een gesprek over het waarom van de keuzes.

Waarom - doe mee
Kopkrakers is ontwikkeld op basis van interviews en in co-creatie met klantmanagers, leidinggevenden en onderzoekers. Om het ontwerp nog beter te laten aansluiten op het dagelijks werk in de praktijk, hebben we nu op grote schaal feedback nodig. Wanneer een grote groep van klantmanagers meedoen aan de geplande webinar en hun feedback delen, kunnen we kennisdeling in de praktijk verbeteren met de mensen die er verstand van hebben: de klantmanagers zelf.

Hoe - wat doen we
Op dinsdag 15 oktober van 16:00 - 17:00 uur hielden we een live webinar waarin we uitlegden hoe de app Kopkrakers werkt. Van tevoren kreeg de klantmanager die zich aanmelden een online versie van Kopkrakers toegestuurd, zodat het alvast bekeken kon worden. Tijdens deze webinar konden de klantmanagers vragen stellen over het concept, waarna zij het konden beoordelen via een online enquête.

Lukte het niet om er live bij te zijn? De webinar kan teruggekeken worden op een moment dat beter uitkomt. Alle vragen en antwoorden blijven online beschikbaar tot 12 november. We nodigen zo veel mogelijk klantmanagers uit om  de webinar alsnog te bekijken en de online enquete in te vullen. Een klantmanager kan individueel deelnemen, maar samen met collega’s meedoen is leuker!
 

Ben je klantmanager bij een gemeente of UWV, of leidinggevende van deze beroepsgroep:
Meld je hier aan voor de webinar. Klantmanagers kunnen zich aanmelden voor het ontvangen van de opname zodat de webinar in je eigen tijd bekeken kan worden. Na aanmelding ontvangt men per mail alle verdere details. Wanneer een team samen deelneemt, moet iedereen zich wel individueel aanmelden.

Kopkrakers 1

1 Met de term klantmanager bedoelen we naast klantmanagers, ook trajectbegeleiders, re-integratieconsulenten, adviseurs werk etc. Kortom alle professionals bij gemeenten en UWV die werkzoekenden/werklozen ondersteunen bij het traject naar werk.

2Eerder gebruikte KWI de term ‘kenniskompas’ als werktitel.