KWI Congres

Het KWI organiseert eens in de twee jaar een congres met een centraal thema. Het doel van deze congressen is kennis te delen en in te spelen op ontwikkelingen binnen het onderwerp ‘Werk en Inkomen’.