KWI Congres 2014

Op dinsdag 17 november 2014 vond in Domus Medica in Utrecht de eerste editie van het congres van het Kennisplatform Werk en Inkomen plaats. Het thema van het KWI Congres 2014 was: kennisdelen.

Het congres richtte zich primair op het thema kennisdelen. Hoe krijgen we mensen terug op de arbeidsmarkt? Met individuele aandacht en volgens bewezen methodieken. Door van elkaar te leren en ‘door olifantenpaadjes te vermijden’.

De thema’s van de workshops besloegen het brede spectrum van wat werkt en wat niet werkt bij investeren in participeren, activeren en re-integratie. De workshops waren opgedeeld in de volgende thema's en kende onderstaande onderwerpen:

  • Sociale inclusie
  • Effectiviteit van activerende dienstverlening
  • Decentralisaties vragen om nieuwe inzichten werkvormen

Onder dagvoorzitterschap van Marijke Roskam gingen staatssecretaris Jetta Klijnsma, René Paas (Divosa), Fred Paling (UWV), Jasmijn Lee Sack Fong (Beroepsverenging voor Klantmanagers), Menno Fenger (hoofddocent Bestuurskunde Erasmus Universiteit) en Arjan Vliegenthart (wethouder in Amsterdam) met elkaar en met de deelnemers aan het congres in gesprek. Tot slot stelde directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau in zijn afsluitende lezing 'Rijk geschakeerd' een aantal prikkelende vragen over onze samenleving. 

Sprekers KWI congres 2014