KWI Congres 2020

Op donderdag 5 juni 2020 zal de vierde editie van het KWI Congres plaatsvinden. Het thema van het KWI Congres 2014 is: Een leven lang kansen!? Levenslessen voor werk & inkomen.

Of iemand in het leven te maken krijgt met de sociale zekerheid hangt van ontelbare factoren af. In de eerste levensjaren hangt dat bijvoorbeeld af van de plek en het gezin waarin je geboren bent. Vanaf een jaar of zestien kan sociale zekerheid een grotere rol gaan spelen. Jongeren krijgen ondersteuning om met een startkwalificatie direct aan het werk te gaan, werknemers die tijdelijk werkloos raken ontvangen WW, werkloze ouders kunnen extra financiële ondersteuning voor kinderopvang ontvangen, mensen met financiële problemen krijgen schuldhulpverlening, werkloze ouderen worden uitgenodigd voor trainingen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, en eenzame ouderen worden in een participatieproject gekoppeld aan mensen die al jaren zonder baan zitten. De uitdaging is hoe we ervoor kunnen zorgen dat die ondersteuning die wordt aangeboden de kansen van mensen vergroot; niet alleen op het moment van ingrijpen, maar ook later in het leven. 

Het tweejaarlijkse congres van het Kennisplatform Werk en Inkomen gaat op 25 juni 2020 precies over die uitdaging. De hele levensloop komt aan bod: hoe krijgt iedereen voldoende passende kansen? Hoe kunnen we de positie van kwetsbare mensen duurzaam verbeteren? Hoe kunnen gemeenten, UWV en andere (overheids)organisaties zorgen dat mensen schuldenvrij blijven na de hulpverlening? Hoe kunnen instanties samenwerken om mensen met een verhoogde kwetsbaarheid preventief de kansen te bieden die ze nodig hebben? Wat zegt de wetenschap over ondersteuning in verschillende levensfases en wat betekent dat voor de praktijk?  

Wetenschappers gaan met de praktijk in gesprek over die vragen. Toponderzoekers vertellen de inzichten uit hun onderzoek, zoveel mogelijk aangevuld met expertise uit de praktijk van Werk en Inkomen. De dag staat onder leiding van Donatello Piras en zal een inspirerende omlijsting hebben.

Keynote sprekers:
Ute Bültmann 
Christien Brinkgreve

Daarnaast zullen er verschillende sessies te volgen zijn. Het workshopprogramma is nog in ontwikkeling. Houd voor meer informatie deze site in de gaten.  

Geïnteresseerd? Meld je hier direct aan voor het KWI congres.