KWI-magazine in plaats van KWI-congres

Het tweejaarlijkse congres van het Kennisplatform Werk en Inkomen, dat voor 25 juni 2020, gepland stond, kan vanwege de coronacrisis helaas geen doorgang vinden. Om u toch een indruk te geven van wat u op het congres had kunnen verwachten, hebben we een digitaal KWI Magazine samengesteld, waarin we een aantal voorziene bijdragen voor het congres hebben gebundeld.

Het KWI-congres zou, onder de titel ‘Een leven lang kansen!?’ zijn gewijd aan werk en inkomen over de levensloop. Een thema dat als gevolg van de coronacrisis alleen maar aan actualiteit heeft gewonnen! We hopen daarom dat dit magazine het gemis van het congres een klein beetje kan wegnemen.

We wensen u veel leesplezier en horen graag uw mening over het magazine via de online enquête.

We hopen u op een volgend KWI-congres weer te kunnen begroeten!