Investeren in participeren

Kennis delen was het thema van het eerste KWI Congres dat op 17 november plaatsvond in Utrecht.KWI staat voor Kennisplatform Werk en Inkomen. Als we bereid zijn om van elkaar te leren, kunnen we effectiever samenwerken.

Samenvatting en conclusie

Kennis delen was het thema van het eerste KWI Congres dat op 17 november plaatsvond in Utrecht.KWI staat voor Kennisplatform Werk en Inkomen. Als we bereid zijn om van elkaar te leren, kunnen we effectiever samenwerken. 'We' zijn medewerkers van UWV, gemeenten, re-integratiebedrijven, sociale werkvoorzieningen, kenniscentra, uitzendbureaus en werkgevers. We werken samen om de Participatiewet en de gedecentraliseerde taken te kunnen uitvoeren. Onder dagvoorzitterschap van Marijke Roskam gingen staatssecretaris Jetta Klijnsma, Fred Paling (UWV), René Paas (Divosa), Jasmijn Lee Sack Fong (Beroepsverenging voor Klantmanagers), Menno Fenger (hoofddocent Bestuurskunde Erasmus Universiteit) en Arjan Vliegenthart (wethouder in Amsterdam)met elkaar en met de deelnemers aan het congres in gesprek. Tot slot stelde directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau in zijn afsluitende lezing 'Rijk geschakeerd' een aantal prikkelende vragen over onze samenleving.