Mini-college: Robots- apocalyps of reddingsboei?

Presentatie op het KWI congres 2018. Er is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor de gevolgen van de opmars van de robot en andere nieuwe technologieën op de werkgelegenheid. Is de robot-apocalyps nabij? Worden steeds meer banen opgegeten door robots en kunstmatige intelligentie? Of kunnen we de robots en andere technologieën zodanig inzetten dat iedereen er beter van wordt?

Robert Went, medewerker van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en mede-auteur van het rapport De robot de baas, ontrafelt feiten en mythen over de gevolgen van nieuwe technologieën en schetst een reëel perspectief voor de toekomst. Recente technologische ontwikkelingen bieden ook kansen voor mensen met lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen in termen van inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling. Wat zijn veelbelovende technologieën, hoe sturen we het ontwerp ervan in de juiste richting, hoe bevorderen we dat ze gebruikt worden en welke effecten hebben we nu al gemeten in de praktijk? Michiel de Looze, onderzoeker bij TNO, schetst de mogelijkheden die robots bieden om personen met een beperking aan het werk te helpen of te houden.

Robert Went, medewerker Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Michiel de Looze, onderzoeker bij TNO