UWV Kennisagenda 2018 – 2019 gepubliceerd

UWV doet continu onderzoek om haar dienstverlening te verbeteren, beleid te evalueren en de arbeidsmarkt transparant  te maken. De programmering van onderzoeksactiviteiten vindt elke twee jaar plaats en mondt uit in de UWV Kennisagenda. Eind februari is de UWV Kennisagenda 2018 – 2019 gepubliceerd.

De nieuwe UWV Kennisagenda bestaat uit 8 kennisprogramma’s en geeft weer op welke thema’s UWV de komende 2 jaar kennis gaat ontwikkelen. Bij het kiezen van de thema’s hebben we een aanpak gevolgd die is geïnspireerd op de Nationale Wetenschapsagenda; alle medewerkers konden vragen indienen. In combinatie met input vanuit andere geledingen, heeft dit geleid tot drie centrale hoofdthema’s: dienstverlening, professionalisering en maatschappelijke & arbeidsmarktontwikkelingen. Waarbij het steeds gaat om vragen, relevant voor de praktijk, te vertalen naar kennis, die bruikbaar is in die praktijk.

Binnen het hoofdthema dienstverlening in deze Kennisagenda staat de groep mensen met een arbeidsbeperking centraal. In nauw overleg en in samenwerking met SZW is het kennisprogramma “Weten wat werkt” gestart. Speerpunt binnen dit programma is de ontwikkeling van een instrument om gerichter dienstverlening in te zetten, zoals UWV eerder de Werkverkenner voor dienstverlening aan werkzoekenden ontwikkelde.

De nieuwe Kennisagenda met een korte beschrijving van de verschillende kennisprogramma’s, inclusief een terugblik op de resultaten van de vorige Kennisagenda, is online te vinden op www.uwv.nl/kennis.