Home

Het KWI (Kennisplatform Werk en Inkomen) is een platform voor kennisdeling over vraagstukken rond werk en inkomen. Het KWI biedt de deelnemers de gelegenheid om van en met elkaar te leren hoe de kennisfunctie verder ontwikkeld kan worden, door uitwisseling van kennis en ervaring van KWI partners en externe partijen.

Deze website geeft medewerkers van KWI partners, onderzoekers in het domein van Werk en Inkomen en andere geïnteresseerden inzicht in de organisatie en toegang tot onderzoeken en publicaties van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en andere KWI-partners