887 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

???search.filter.firstcategory.hint???

Wet- en regelgeving arbeidsomstandigheden in Caribisch Nederland

Het ministerie van SZW heeft onderzoek laten doen naar mogelijkheden voor modernisering van de wet- en regelgeving op het...

Rapport | 29-06-2018

Werk in uitvoering

Tussentijds overzicht van het kennisprogramma VAKKUNDIG AAN HET WERK

Brochure | 18-06-2018

Uitzendkrachten en pestgedrag op de werkvloer

Eén op de tien uitzendkrachten geeft aan in de voorgaande 12 maanden te maken te hebben gehad met pesten door collega’s en...

Publicatie | 13-06-2018

Ervaren regeldruk werkgevers

In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre werkgevers regeldruk ervaren bij SZW-regelgeving. Het doel is om reële mogelijkheden...

Rapport | 01-06-2018

Lopend onderzoek KWI

De KWI partners verrichten zelf onderzoek op het terrein van werk en inkomen of laten dit verrichten. Twee keer per jaar, in...

Publicatie | 01-05-2018

Experiment premiekorting ouderen

Om de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid te verhogen streeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid er...

Rapport | 30-04-2018

Uit de startblokken. Cohortstudie naar recente asielmigratie.

Sinds 2007 zijn er miljoenen mensen uit het Midden-Oosten en Afrika op de vlucht voor oorlog, vervolging en armoede. Zij komen...

Rapport | 17-04-2018

Gevlucht met weinig bagage

In Nederland wonen ongeveer 40.000 Somalische Nederlanders. Zij zijn de gewapende conflicten en aanhoudende onrust ontvlucht...

Rapport | 01-12-2017

Eenheid in verscheidenheid?! Evaluatie informatiestructuur voor grensgangers tussen Duitsland, Nederland en België

Het onderzoek is een evaluatie met als doel om vast te stellen in hoeverre de in 2014 voorgenomen informatiestructuur voor het...

Rapport | 01-12-2017

Achtergronden van beperkt gebruik van de Brug-WW

De tijdelijke regeling Brug-WW biedt werkzoekenden met een WW-uitkering de mogelijkheid deels te werken bij een nieuwe...

Rapport | 03-11-2017