KWI Activiteiten

Het KWI organiseerde tot 2020 eens in de twee jaar een congres met een centraal thema. Het doel van deze congressen was kennis te delen en in te spelen op ontwikkelingen binnen het onderwerp ‘Werk en Inkomen’. In 2020 stelde KWI een magazine samen. Vanaf 2022 organiseert KWI ‘KWI on Tour’: een reeks thematische bijeenkomsten waar een breder publiek zich voor kan aanmelden. KWI reikt in 2022 ook voor het eerst de zogenaamde KWI award uit aan een persoon die belangrijk werk heeft verricht op het terrein van kennis, beleid en uitvoering.