KWI Activiteiten

Het KWI organiseerde tot 2020 eens in de twee jaar een congres met een centraal thema. Het doel van deze congressen was kennis te delen en in te spelen op ontwikkelingen binnen het onderwerp ‘Werk en Inkomen’. Vanaf 2020 verkent KWI jaarlijks welke communicatie activiteiten KWI gaat organiseren. Afhankelijk van inhoud en doelgroep wordt dan de werkwijze gekozen: dit kan een congres zijn, maar kan ook een webinar, expertmeeting, tijdschrift etc. zijn.