KWI Congres 2018

Op donderdag 21 juni 2018 vond in De Doelen in Rotterdam de derde editie van het congres van het Kennisplatform Werk en Inkomen plaats. Het thema van het KWI Congres 2018 was: Recente en verwachte ontwikkelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Perspectieven voor iedereen? De praktijk ziet het en de wetenschap onderbouwt het: sommige mensen kunnen niet (meer) meekomen op de arbeidsmarkt. Robotisering verdringt banen op middelbaar niveau, lager opgeleiden hebben vaker onzekere banen, en werklozen hebben meer gezondheidsklachten.

Perspectieven voor iedereen! Op 21 juni bogen praktijk en wetenschap zich samen over deze vraagstukken. En meer dan dat. Deelnemers kregen inzicht in de huidige en verwachte trends én hoe men hierop kan inspelen. Zodat in 2025 zo veel mogelijk mensen kans hebben om mee te doen op de arbeidsmarkt.

Welke vragen stonden centraal?

  • Waar moeten gemeenten, UWV en ministeries zoals SZW en VWS rekening mee houden bij het maken van plannen voor de toekomst?
  • Welke arbeidsmarktontwikkelingen zijn fabels en welke feit?
  • Hoe en waarop kunnen beleidsmakers invloed uitoefenen op een onzekere toekomst?

Wie waren er aanwezig?

  • Arne Kalleberg: Amerikaanse topwetenschapper
  • Marco Pastors: Rotterdamse directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid,
  • Onderzoekers, beleidsmedewerkers en professionals

KWI Congres 2018

  • spreker congres

Download de presentaties van KWI congres 2018