KWI Congres 2014

Op maandag 17 november 2014 vond in Domus Medica in Utrecht de eerste editie van het congres van het Kennisplatform Werk en Inkomen plaats. Het thema van het KWI Congres 2014 was: kennisdelen.

Het congres richtte zich primair op het thema kennisdelen. Hoe krijgen we mensen terug op de arbeidsmarkt? Met individuele aandacht en volgens bewezen methodieken. Door van elkaar te leren en ‘door olifantenpaadjes te vermijden’.

De thema’s van de workshops besloegen het brede spectrum van wat werkt en wat niet werkt bij investeren in participeren, activeren en re-integratie. De workshops waren opgedeeld in de volgende thema's en kende onderstaande onderwerpen:

  • Sociale inclusie
  • Effectiviteit van activerende dienstverlening
  • Decentralisaties vragen om nieuwe inzichten werkvormen

Onder dagvoorzitterschap van Marijke Roskam gingen staatssecretaris Jetta Klijnsma, René Paas (Divosa), Fred Paling (UWV), Jasmijn Lee Sack Fong (Beroepsverenging voor Klantmanagers), Menno Fenger (hoofddocent Bestuurskunde Erasmus Universiteit) en Arjan Vliegenthart (wethouder in Amsterdam) met elkaar en met de deelnemers aan het congres in gesprek. Tot slot stelde directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau in zijn afsluitende lezing 'Rijk geschakeerd' een aantal prikkelende vragen over onze samenleving. 

KWI_Sprekers2014

Het KWI heeft naar aanleiding van het congres een bundel artikelen, beschouwingen en interviews uitgebracht. In de bundel wordt stilgestaan bij individuele en collectieve verantwoordelijkheden op het terrein van werk en inkomen. Er wordt stilgestaan bij de manier waarop maatwerk en een integrale aanpak zorg kunnen dragen voor een verantwoord evenwicht tussen bescherming en activering van burgers. Ook wordt besproken hoe een dergelijke aanpak vorm kan krijgen en welke werkwijzen en instrumenten hierbij passen.

Presentaties en workshops

Lees de presentaties en workshops van de keynote sprekers