KWI on Tour

Het KWI is een platform voor kennisdeling over vraagstukken rond werk en inkomen. KWI-leden zetten zich hier voor in door uitwisseling van kennis op basis van (wetenschappelijk) onderzoek. In een reeks openbare bijeenkomsten, ‘KWI on tour’, verkennen we welke kennis er al is en welke vraagstukken nog onbeantwoord zijn. En aan welke beleidsmatige vragen deze kennis zou kunnen bijdragen.

In 2022 richten we ons op het thema van sociale ongelijkheid. Dit thema krijgt veel aandacht in het maatschappelijke debat in Nederland. ‘Life events’ kunnen van grote invloed zijn op ongelijkheid. Zo zijn de plek waar je geboren wordt, de schoolkeuze en het al dan niet krijgen van kinderen van grote invloed op de (relatieve) inkomenspositie van burgers. 

De laatste jaren is meer bekend geworden over de invloed van life events. Een systematisch overzicht van de mate waarin én de wijze waarop deze life events van invloed zijn op de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van mensen ontbreekt echter.  Daarnaast is er niet of nauwelijks inzicht in het cumulatieve effect (van de verschillende combinaties) van deze life events én de gevolgen daarvan. Tot slot zijn er nog tal van beleidsmatige vragen rond de life events: wat is er nodig om de negatieve gevolgen te beperken? 

‘KWI on tour’ bestaat uit zes bijeenkomsten over de rol van deze life events onder het thema ‘Ongelijkheid; Van de wieg tot het graf’. De zes bijeenkomsten volgen de levensloop van de mens en vormen zo een geheel, maar iedere bijeenkomst kan apart worden gevolgd. 

De planning voor deze bijeenkomsten in 2022 is:

12 april: De eerste levensjaren

Datum volgt later: Onderwijs en ongelijkheid

13 oktober: Relaties & kinderen en ongelijkheid

U kunt zich hier aanmelden.

10 november: Arbeidsmarktloopbaan en ongelijkheid

U kunt zich hier aanmelden. 

13 december: Pensionering en ongelijkheid

U kunt zich hier aanmelden.