KWI Congres 2023

Op donderdag 12 oktober vindt in de Observant in Amersfoort het congres van het Kennisplatform Werk en Inkomen plaats. Het thema van het KWI Congres 2023 is: samen leren met burgers, beleid en uitvoering.

Meld je hier zo snel mogelijk aan!

Ongelijkheid, armoede, werkloosheid en sociale uitsluiting zijn hardnekkige problemen in Nederland. Ondanks allerlei verschillende beleidsmaatregelen en initiatieven lukt het maar moeizaam om deze problemen structureel op te lossen. Beleidsmaatregelen werken niet altijd zoals verwacht, kwetsbare groepen zijn moeilijk te bereiken en de maatschappelijke en economische omgeving zijn turbulent. Het Kennisplatform Werk en Inkomen heeft als doel om kennis, beleid en uitvoering in het domein van werk en inkomen te verbinden en op die manier bij te dragen aan beter beleid en een sterkere uitvoering.

Het programma

11:30       Ontvangst, registratie en lunch

12:30       Welkom en introductie door de dagvoorzitter

Menno Fenger, Voorzitter Kennisplatform werk & inkomen

Positionering en actorschap van professionals in het publiek domein van werk & inkomen
Lineke van Hal, bijzonder lector Beroepsvorming professionals in het publiek sociaal domein Zuyd Hogeschool

13:30       Wisselpauze

13:45       Workshopronde 1; keuze uit 5 workshops

14:30       Pauze

15:00       Workshopronde 2; keuze uit 5 workshops

15:45       Wisselpauze

16:00       Vervolg plenaire programma met uitreiking KWI-award aan
Rosanne Oomkens, Associate lector ‘Schulden en Incasso’ aan Hogeschool Utrecht
Aansluitend verzorgt Rosanne Oomkens een inleiding

16:45    Afsluiting door de dagvoorzitter en aansluitend borrel

Lees hier alle informatie over de workshoprondes.