Onderzoeken werk en inkomen

Het KWI wil de resultaten van onderzoek op het gebied van Werk en Inkomen breed toegankelijk maken en wil voorkomen dat kennisontwikkeling dubbel plaatsvindt.

Deze site maakt het daarom mogelijk om kennis te nemen van:

  • lopende onderzoeken bij de KWI-partners op het gebied van Werk en Inkomen,
  • rapporten van onderzoeken van de KWI-partners op het gebied van Werk en Inkomen uit de periode 2005-2017
  • rapporten van de vanaf 2018 verschenen onderzoeksrapporten van het ministerie van SZW op het gebied van Werk en Inkomen
  • websites waar u de onderzoeksrapporten van de andere KWI-partners op het gebied van Werk en Inkomen kunt vinden.

Deze website bevat daarvoor onder andere een digitale bibliotheek met rapporten van onderzoek op het gebied van Werk en Inkomen. De digitale bibliotheek is in 2005 gestart het doel om daarin alle onderzoeksrapporten van de KWI-partners op het gebied van Werk en Inkomen bij elkaar te brengen. Vanaf 2018 wordt de bibliotheek alleen nog aangevuld met de onderzoeksrapporten van het ministerie van SZW. Onderzoeksrapporten van de andere KWI-partners worden vanaf 2018 niet meer opgenomen in de digitale bibliotheek omdat deze partners hun onderzoeksrapporten tegenwoordig allemaal op hun eigen websites publiceren. Dit laatste geldt niet voor het ministerie van SZW.  Het ministerie van SZW publiceert onderzoeksrapporten alleen op haar website wanneer deze naar de Tweede Kamer zijn gestuurd en dat gebeurt niet met alle onderzoeksrapporten van het ministerie. De digitale bibliotheek maakt het mogelijk om alle (openbare) onderzoeksrapporten Werk en Inkomen van het ministerie SZW te raadplegen, inclusief de rapporten die niet aan de Tweede Kamer gestuurd worden.
De inhoud van de bibliotheek is voor de periode 20105 – 2017 gebaseerd op de door de partners aangereikte documenten.

Lopend onderzoek

Om te voorkomen dat kennisontwikkeling dubbel plaatsvindt vindt u via het overzicht van lopende onderzoeken bij de KWI-partners. Dit overzicht wordt elk halfjaar vernieuwd (voorjaar en najaar). In het overzicht zijn ook de lopende onderzoeken meegenomen die door ZonMw worden uitgevoerd in het kader van het programma Vakkundig aan het Werk, dat gefinancierd wordt door het ministerie van SZW en betrekking heeft op het gebied van Werk en Inkomen.

Onderzoeksrapporten KWI-partners 2005 - 2017

In de ‘digitale bibliotheek’ vindt u onder andere een belangrijk deel van de onderzoeksrapporten uit de periode 2005-2017 op het gebied van Werk en Inkomen. Het gaat dan om rapporten van onderzoek dat is verricht door, of in opdracht van, de KWI-partners.
De inhoud van de bibliotheek is voor deze periode gebaseerd op de door de partners aangereikte documenten.
Een deel van de in die periode verschenen onderzoeksrapporten is (ook) te vinden op de websites van de KWI-partners.

Onderzoeksrapporten ministerie van SZW  vanaf 2018

In de documenten uit de digitale bibliotheek vindt u ook de openbare rapporten van onderzoek op het terrein van werk en inkomen, dat  is uitgevoerd door of in opdracht van het ministerie van SZW. Dit overzicht wordt steeds aangevuld wanneer er nieuwe onderzoeksrapporten beschikbaar zijn.

Onderzoek overige KWI-partners

De rapporten van onderzoek dat  door of in opdracht van KWI-partners (anders dan SZW) is   verricht, zijn te vinden op de websites van de desbetreffende KWI-partners. Via ‘partners’ vindt u per partner de links naar de websites van de partners waar u deze onderzoeksrapporten kan vinden.

Het kan zijn dat op deze sites bij sommige partners de wat oudere onderzoeksrapporten ontbreken. Die rapporten zijn mogelijk wel opgenomen in de ‘digitale bibliotheek’, die een groot deel bevat van de in de periode 2005-2017 verschenen rapporten van onderzoek op het gebied van Werk en Inkomen.