Domein Werk en Inkomen

Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) buigt zich over kennis binnen het domein van Werk en Inkomen. Wat hoort in dit domein wel en niet thuis? Hoe breed definiëren we dit domein?

Vraagstukken

In het platform ligt traditioneel de nadruk op de combinatie van sociale zekerheid (inkomen) en werk (re-integratie). De bindende factoren zijn vraagstukken rond uitkeringsafhankelijkheid of het onafhankelijk worden en blijven van uitkeringen, en de bestaanszekerheid van ontvangers van een uitkering.

Vraagstukken rond flexwerk, migranten, armoede en schulden komen meer en meer in beeld, net als  participatie anders dan via betaald werk (maatschappelijke participatie). De toegang tot uitkeringen (polisvoorwaarden) en vraagstukken rond structurele mismatch en werkloosheid hebben tot nu toe minder aandacht gekregen, maar zullen in de toekomst mogelijk meer naar voren komen.

Kennisbehoefte

We zien een grote kennisbehoefte rondom de mogelijkheden voor werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt om de vraag naar werkzoekenden met weinig kennis, vaardigheden en opleiding te vergroten.

Ter afbakening: vraagstukken rond gezond & veilig werken, cultuur & integratie, onderwijs, pensioenen, kinderopvang, en andere arbeidsvoorwaarden vallen buiten het KWI-domein, tenzij er een direct verband is met sociale zekerheid. Het KWI-domein is daarmee minder groot dan bijvoorbeeld het kennisdomein van het Ministerie van SZW, de Inspectie SZW of het SCP.