Trimbosinstituut verkent de werkwijze ‘evidence based practice’ voor KWI

Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) zet zich in om een methode te ontwikkelen (werktitel ‘kenniskompas’) om de benutting van kennis te optimaliseren in de uitvoeringspraktijk van de sector werk & inkomen.

Zij streeft naar een ‘evidence based practice’ (EBP) om de dienstverlening in deze sector waar mogelijk effectiever en efficiënter te maken. Het Trimbos-instituut biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van een methode. Door onderzoek naar ervaringen met het ontwikkelen en toepassen van EBP met behulp van – door professionals ontwikkelde – standaarden, richtlijnen en vergelijkbare producten in diverse sectoren/praktijken, die passend kunnen zijn voor de sector werk & inkomen. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De onderzoekers beogen eind oktober 2018 hun aanbevelingen op te leveren aan het KWI. Het onderzoek wordt begeleidt door een adviesgroep van o.a. KWI deelnemers van enkele gemeenten, Divosa, UWV en SZW.