CBS-dashboard maakt cijfers arbeidsmarkt inzichtelijk

Het CBS heeft onlangs het Dashboard arbeidsmarkt gelanceerd. Dit overzicht geeft steeds de meest actuele kwartaalcijfers. Aan de hand van zes indicatoren is in een oogopslag te zien hoe de arbeidsmarkt ervoor staat.

Wie meer wil weten over werkloosheid, banen, vacatures, werkenden, de ontwikkeling van cao-lonen of spanning op de arbeidsmarkt, vindt uitgebreide toelichtingen. Daarbij zijn ook verwijzingen te vinden naar StatLine, de CBS-database die onlangs geheel is vernieuwd.
Op een dieper niveau zijn in het dashboard nog specifiekere cijfers te vinden, bijvoorbeeld naar persoons- of geslachtskenmerken.

Met het dashboard wil het CBS de arbeidsmarktcijfers voor een breder publiek toegankelijk en begrijpelijk maken. Verder komt door deze manier van presenteren de samenhang tussen verschillende cijfers beter tot uiting dan in de bestaande publicaties.

Dit jaar wordt ook gewerkt aan een vernieuwde weergave van het overzicht van de samenstelling van de beroeps- en niet beroepsbevolking, de Barometer beroepsbevolking.

Dashboard arbeidsmarkt

Barometer beroepsbevolking