Werk in uitvoering

Twee jaar na de start van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk, geeft de brochure Werk in uitvoering een inkijkje in het moois dat het programma inmiddels oplevert. Hoe kunnen gemeenten stimuleren dat zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk werk vinden? Wat kunnen gemeenten doen aan het terugdringen van armoede en problematische schulden? Wat werkt wel en wat werkt niet? En hoe doe je dat dan?

De brochure Werk in uitvoering bundelt 12 artikelen die eerder verschenen in het online magazine Trots op je vak van Divosa en 11 columns uit het tijdschrift Sociaal Bestek. Vakkundig aan het werk wordt door ZonMw uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW. Programmapartners zijn Divosa, VNG, UWV en het ministerie van VWS. De laatste projecten starten in 2019. In 2021 zijn alle projecten afgerond.

Lees meer op:

www.zonmw.nl/vakkundigaanhetwerk
www.divosa.nl/diensten/kennisprogramma-vakkundig-aan-het-werk