KWI-congres 21 juni 2018 zeer geslaagd!

Thema: Arbeidsmarkt 2025 - Perspectieven voor iedereen?

Het congres mocht zich verheugen in een grote opkomst, tot het eind van de dag.

We begonnen met een testje: hoe denken we met zijn allen dat onze arbeidsmarkt er in 2025 uitziet, waar zijn we werkzaam? Daarna opent KWI-voorzitter Paul de Beer het congres met het belang van kennis delen. Een belangrijke zorg van het KWI en rode draad van de dag is de ongelijkheid op de arbeidsmarkt, wat is de samenhang tussen soorten ongelijkheid?

De key-note speakers Arne Kalleberg en Marco Pastors gaven stof tot nadenken:

  • Professor Arne Kalleberg ziet toenemende baanonzekerheid en toename van precair werk als drijvende kracht achter opkomst populisme. Hij stelt dat een flink deel van ons werk zich ontwikkelt zich naar precaire werkgelegenheid zonder sociale bescherming. De risico’s verschuiven van de werkgevers naar de werknemers. Juist dit werk wordt vaak vervuld door mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Om te komen tot een duurzame arbeidsmarkt is solidariteit noodzakelijk. Er is een belangrijke rol weggelegd voor vakbonden. Ook de overheid krijgt een opdracht mee: koppel werk los van sociale bescherming en verbreed het begrip ‘werk’. Meer over het werk van Arne Kalleberg op de website van Divosa of Arne Kalleberg.
  • Directeur NPRZ Marco pastors denkt dat we ons vergissen in hoe ingewikkeld het leven voor veel mensen in Nederland is. Hij stelde de vraag: Waar zit de crux echt? De basisvaardigheden om aan het werk te komen zijn op zich niet zo moeilijk: op tijd komen, aardig zijn voor klanten en collega’s, doen wat je gevraagd word. En toch lukt het niet. Nodig is de slechte weg afsluiten en de goede weg bevorderen; uitgangspunt = werk. Niet de werknemers-vaardigheden zijn de sleutel tot re-integratie bijstands-gerechtigden maar de thuissituatie. Deze eerst op orde! Meer informatie over het Nationaal Programma Rotterdam Zuid op de website van NPRZ.

Tussen de opening en de afsluiting werd levendig gediscussieerd in de verschillende workshops, onder andere over arbeidsrelaties, parallelle arbeidsmarkten, de banenafspraak, verdringing op de arbeidsmarkt, experimenteerruimte in de bijstand, loondispensatie, inclusieve technologie en robots in het arbeidsproces. Voor impressies, zie twitter #kwicongres.