Kennisagenda SZW 2019-2022

Afgelopen dinsdag 2 oktober presenteerde het ministerie SZW zijn nieuwe kennisagenda. Deze kennisagenda SZW 2019-2022 bevat bijna 100 kennisvragen en laat op een overzichtelijke manier zien op welke onderwerpen SZW zich de komende jaren zal gaan focussen. Veel van de vragen zullen door of in samenwerking met externe kennispartners uitgewerkt gaan worden.

Zeven thema's
De kennisagenda bestaat uit zeven thema’s die samen het beleidsterrein van SZW omvatten. Het thema arbeidsmarkt en toekomst van werk focust op algemene arbeidsmarktvraagstukken en de gevolgen van robotisering, digitalisering etc. In het thema gezondheid en werk, wordt onder meer de veiligheid op het werk en de inclusieve arbeidsmarkt belicht. Daarna wordt een hoofdstuk gewijd aan duurzame inzetbaarheid en de oudedagsvoorziening van senioren met onder meer kennisvragen over de toekomst van het pensioenstelsel. Vervolgens wordt ingegaan op de combinatie van werken en zorgen, over de gehele levensloop, van kinderopvang tot mantelzorg. Een belangrijk themahoofdstuk is gewijd aan migratie, integratie en ongelijkheid waarbij kennisvragen rond immigratie en integratie centraal staan. Ook de sociale zekerheid en ondersteuning aan kwetsbare groepen wordt belicht met een belangrijke focus op de uitvoering van sociale zekerheidsregelingen. Het laatste themahoofdstuk focust tenslotte op gedragsinzichten, die een rol spelen bij steeds meer vraagstukken.

Samenwerking
Volgens Jan-Maarten van Sonsbeek, Chief Science Officer bij SZW, is de nieuwe kennisagenda tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de buitenwereld, niet alleen de grote kennispartners van het ministerie, maar ook externe wetenschappers die als adviseur geholpen hebben bij het nadenken over de kennisprioriteiten. De kennisagenda is te downloaden vanaf de openbare internetpagina ‘Kennis en onderzoek SZW’. Op deze site staat ook informatie over kennispartners en over de kenniswerkers binnen het departement.