Prof. Menno Fenger wordt nieuwe voorzitter Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI)

Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) krijgt per 1 augustus 2021 een nieuwe voorzitter. 
Prof. Menno Fenger neemt dan de plaats in van de huidige voorzitter Prof. Paul de Beer.

Menno Fenger is een bekende naam in de sociale zekerheid, met name op uitvoerings- en bestuurlijke vraagstukken. Menno verheugt zich op deze functie om zo samen met de KWI-leden de wisselwerking tussen kennis, beleid en uitvoering verder te verbeteren. 

Prof. Paul de Beer was vanaf medio 2015 voorzitter van het KWI. Onder zijn inspirerende leiding heeft het KWI de eigen rol verder ingevuld, onderlinge afstemming van onderzoek vergroot, congressen georganiseerd en  gezamenlijke projecten uitgevoerd. De KWI leden zijn Paul de Beer zeer erkentelijk voor zijn inzet voor het KWI en zijn prettige leiding van de bijeenkomsten.

Meer informatie over het KWI is te vinden op de website van het KWI.  

portretfoto menno fenger