Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) neemt afscheid van Paul de Beer

Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) heeft 2 september afscheid genomen van Prof. Paul de Beer. Prof. Menno Fenger is voorzitter van het platform sinds 1 augustus 2021. 

Prof. Paul de Beer was vanaf medio 2015 voorzitter van het KWI. Onder zijn inspirerende leiding heeft het KWI de eigen rol verder ingevuld, onderlinge afstemming van onderzoek vergroot, congressen georganiseerd en  gezamenlijke projecten uitgevoerd. Paul de Beer deelde op 2 september zijn essay ‘Van crisisbeleid naar crisisbestendig beleid’ uit aan de KWI-leden en gaf nog enkele tips mee voor de toekomst van KWI.

De KWI leden zijn Paul de Beer zeer erkentelijk voor zijn inzet voor het KWI en zijn prettige leiding van de bijeenkomsten.