Eerste KWI Award naar onderzoekers Van Ommeren en De Visser

Voor de eerste keer heeft het Kennisplatform Werk & Inkomen de KWI Award uitgereikt. De prijs is bedoeld voor onderzoek dat een bijzondere toegevoegde waarde heeft aan de kennisverzameling op het gebied van Werk en Inkomen en dat toepasbaar is binnen de uitvoering van de sociale zekerheid. De KWI Award 2022 gaat naar wetenschappelijk onderzoekers Martine van Ommeren en Suzanne de Visser.

Beeld: ©BasinBeeld

De partners van het KWI hebben voor sociale ondernemers én wetenschappelijk onderzoekers Martine van Ommeren en Suzanne de Visser gekozen omdat zij in hun werk complexe regelgeving, wetenschappelijke inzichten, cliëntperspectieven en de uitvoeringspraktijk voor het ontwikkelen van onorthodoxe oplossingen en perspectieven combineren. Voorbeelden van recente projecten waaraan Martine en Suzanne hebben gewerkt zijn ‘Als verrekenen een beperking is’, ‘Simpel switchen in de participatieketen’ en de serious game ‘1 uur in de bijstand’.

Als verrekenen een beperking is

In het onderzoek Als verrekenen een beperking is laten de onderzoekers zien dat oorzaken van onzekerheid over verrekenen divers zijn en niet direct eenvoudig op te lossen zijn. Het raakt bijvoorbeeld aan de complexiteit en striktheid van de regelgeving, en aan de waarde die we als maatschappij aan werken toekennen. UWV en gemeenten staan hierbij voor een lastige taak. Aan de ene kant moeten ze zorgen voor voldoende inkomensvoorziening. Aan de andere kant hebben ze de opdracht mensen zoveel mogelijk te stimuleren richting de arbeidsmarkt. Het is lastig om beide opdrachten met elkaar in evenwicht uit te voeren.

Alle betrokken partijen – UWV, gemeenten en het ministerie van SZW – nemen de resultaten en aanbevelingen uit het rapport uiterst serieus en hebben laten weten ermee aan de slag te gaan. Voorop staat dat werken voor mensen met een arbeidsbeperking altijd moet lonen.

Uitreiking

De uitreiking van de KWI Award vond plaats in Den Haag onder toeziend oog van de leden van het Kennisplatform Werk en Inkomen . Tijdens de uitreiking hebben de ontvangers de lezing ‘Het gaat niet om ons: als maatwerk een beperking is’ gegeven en waren er ook co referaten van Marijn Benner en Arjan Vliegenthart.

Menno Fenger, hoogleraar Bestuurskunde en voorzitter van het Kennisplatform Werk en Inkomen: “De KWI Award is een erkenning voor personen die erin slagen bruggen te slaan tussen kennis, uitvoering en beleid op het terrein van werk en inkomen. Martine van Ommeren en Suzanne de Visser doen dat door aan te sluiten bij de leefwereld van cliënten in dit domein, maar slagen erin die kennis te vertalen naar heldere lessen voor beleid en uitvoering. Daarom zijn zij de terecht winnaars van de eerste Award”.