Publicatie lopende onderzoeken voorjaar 2022

Het KWI heeft het nieuwe overzicht van het lopende onderzoek op het gebied van Werk en Inkomen gepubliceerd. Het overzicht is bedoeld als hulpmiddel voor kennisontwikkeling en - deling door de deelnemende KWI-partners ter onderbouwing van het beleid en de uitvoering op het terrein van werk en inkomen. Het overzicht is daarnaast bestemd voor onderzoekers, wetenschappers en uitvoerenden op het terrein van werk en inkomen om inzicht te geven in de onderzoeken die bij de KWI-partners lopen. Dit overzicht verschijnt 2x per jaar, in het voorjaar en het najaar.