Werk in uitvoering

Tussentijds overzicht van het kennisprogramma VAKKUNDIG AAN HET WERK

Samenvatting

Hoe kunnen gemeenten stimuleren dat zoveel mogelijk mensen
zo regulier mogelijk werk vinden? Wat kunnen gemeenten doen
aan het terugdringen van armoede en problematische schulden?
Wat werkt wel en wat werkt niet? En hoe doe je dat dan? Vakkundig
aan het werk stelt budget beschikbaar voor wetenschappelijk
onderzoek zodat het sociaal domein gebruik kan maken van nieuwe
toepasbare kennis om de dienstverlening te verbeteren.
Na ruim twee jaar Vakkundig aan het werk geven we met deze
brochure een inkijkje in het moois dat het programma inmiddels
oplevert. En er komt nog veel meer. De laatste projecten starten
in 2019. In 2021 zijn alle projecten afgerond.
In deze brochure staat een aantal artikelen die eerder geplaatst
zijn in het online magazine Trots op je vak van Divosa en een aantal
columns uit het blad Sociaal Bestek.