Uitnodiging evenement informatie delen

Het onderwerp van de bijeenkomst is het delen van informatie tussen professionals in het sociaal domein. De tool ‘Kiezen & Delen’, die professionals handvatten geeft als het gaat om het delen van informatie, wordt gelanceerd door minister Hugo de Jonge van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Annette Stekelenburg, minister van Leven, zal haar verhaal als ervaringsdeskundige op het podium vertellen.

Verder zal het een interactieve, plenaire bijeenkomst zijn waar wij u graag voor uitnodigen.