Uitzendkrachten en pestgedrag op de werkvloer

Eén op de tien uitzendkrachten geeft aan in de voorgaande 12 maanden te maken te hebben gehad met pesten door collega’s en leidinggevenden. Zij zijn daarmee relatief vaker het slachtoffer van pesten op het werk dan werknemers met een vast dienstverband (8%).

Om inzicht te krijgen in de oorzaken en de wijze waarop uitzendkrachten beter beschermd kunnen worden tegen pesten op het werk heeft het ministerie van SZW een kwalitatief onderzoek laten uitvoeren naar uitzendkrachten en pestgedrag op de werkvloer. In het rapport zijn praktische handvatten voor maatregelen opgenomen.

Het onderzoek is gebaseerd op een literatuurstudie en op gesprekken bij een zestal bedrijven die veel gebruik maken van de inzet van uitzendkrachten. Uit het onderzoek blijkt dat HR-functionarissen en leidinggevenden vaak van mening zijn dat het probleem van pestgedrag nauwelijks speelt in hun organisatie, terwijl uitzendkrachten aangeven dat zij hier wel ervaring mee hebben. De rol van uitzendbureaus en inlenende bedrijven ten aanzien van aandacht voor pestgedrag is vaak niet helder, al helemaal niet voor de uitzendkrachten. Het onderzoek heeft gekeken naar de factoren waarmee de kans op pesten vergroot wordt. Deze kunnen te maken hebben met het nieuw binnenkomen binnen een organisatie, waardoor er sprake is van een informatieachterstand en afhankelijkheid van anderen, weerstand bij vaste medewerkers die uitzendkrachten ervaren als concurrentie, of de mate waarin de uitzendkracht in staat is en bereid is om problemen aan te kaarten.

Het onderzoek geeft inzicht in diverse maatregelen die inlenende bedrijven en uitzendbureaus kunnen nemen om bewustwording te vergroten en maatregelen om pesten te voorkomen en te adresseren.