KWI magazine 2020

Het tweejaarlijkse congres van het Kennisplatform Werk en Inkomen, dat voor 25 juni 2020, gepland stond, kan vanwege de coronacrisis helaas geen doorgang vinden.

Om u toch een indruk te geven van wat u op het congres had kunnen verwachten, hebben we een KWI Magazine samengesteld, waarin we een aantal voorziene bijdragen voor het congres hebben gebundeld.