Evaluatie convenantstructuur kinderopvangtoeslag

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft samen met Toeslagen de convenantstructuur kinderopvangtoeslag laten evalueren. Het doel was om te onderzoeken hoe ouders, kinderopvangorganisaties en medewerkers van Toeslagen de convenantstructuur ervaren.

Een convenant tussen Toeslagen en de kinderopvangorganisatie, maakt het mogelijk dat ouders hun kinderopvangtoeslag direct kunnen laten uitbetalen op de bankrekening van de kinderopvangorganisatie. Belangrijke bevindingen van de huidige structuur zijn onder andere:

  • Een relatief klein aantal kinderopvangorganisaties maakt gebruik van een convenant (6% in 2021). 14,5% van de kinderopvangtoeslag-aanvragers maakt gebruikt van directe uitbetaling.
  • Kinderopvangorganisaties sluiten met name een convenant af vanwege financiĆ«le stabiliteit van hun organisatie enerzijds, anderzijds zien ze het als een handreiking en dienstverlening naar ouders.
  • Ouders kiezen voornamelijk voor directe uitbetaling, omdat zij zich dan alleen hoeven te richten op het betalen van hun eigen bijdrage en om zeker te zijn dat de kinderopvangtoeslag tijdig wordt overgemaakt.

Op basis van de bevindingen is een aantal aanbevelingen gedaan voor verbeteringen van het huidige kinderopvangtoeslagstelsel als voor het nieuwe stelsel. Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Bartels in opdracht van het ministerie van SZW en Toeslagen.