Algemene nabestaandenwet, het beeld vanuit de burger

Het onderzoek geeft inzicht in het denken en handelen van Anw-gerechtigden en geeft een beeld welke verbeteringen er mogelijk zijn in wet- en regelgeving en dienstverlening aan nabestaanden.

Het onderzoek is uitgevoerd door Afdeling Buitengewone Zaken in opdracht van het ministerie van SZW. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanpak van door het ministerie van SZW van vereenvoudiging van de sociale zekerheid. De kern van het onderzoek wordt gevormd door het ophalen van ervaringen van de Anw-gerechtigden en geeft inzicht in hun denken en handelen. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan om aanpassingen te doen in wet- en regelgeving en dienstverlening.