Kwaliteitsonderzoek kinderopvang EU/EER-landen (update 2022)

Het rapport beschrijft de kinderopvang van EU-landen en landen die vallen onder de EER. Dit wordt gedaan aan de hand van vier kwaliteitscriteria: eigen bijdrage ouders, toezicht en inspectie, opvang door gekwalificeerde beroepskrachten met een VOG, BKR en maximale groepsgrootte.

Het rapport beschrijft de kinderopvang in EU-landen en landen die vallen onder de EER. Dit wordt gedaan aan de hand van vier kwaliteitscriteria: eigen bijdrage ouders, toezicht en inspectie, opvang door gekwalificeerde beroepskrachten met een VOG, BKR en maximale groepsgrootte. Aan de hand van deze criteria beoordeelt Bartels of de kinderopvang in een ander land overeenkomt met de kinderopvang in Nederland. Indien dit het geval is, kan DUO de betreffende kinderopvangorganisaties inschrijven in het register buitenland. In dit register zijn buitenlandse kinderopvangorganisaties opgenomen die de kinderen van Nederlandse ouders opvangen. Inschrijving in dit register is ook een voorwaarde voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

In het rapport zijn de genoemde kwaliteitscriteria waar mogelijk toegepast op de dagopvang, buitenschoolse opvang en de gastouderopvang.
Per land is ook additionele informatie opgenomen, zoals te verwachte beleidsveranderingen.

Bartels heeft voor het uitvoeren van het onderzoek zogenoemde landenexperts in de betreffende landen geraadpleegd. De experts zijn uit privacyoverwegingen niet genoemd in deze versie van het rapport. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Bartels in opdracht van DUO.