Gedragsonderzoek: Weer aan het werk? Denk aan je Toeslagen!

In dit onderzoek is onderzocht welke factoren invloed hebben op het (al dan niet) doorgeven van een wijziging bij Toeslagen, als mensen met een WW-uitkering weer (deels) aan het werk gaan. Vervolgens is onderzocht welke interventies het tijdig doorgeven van wijzigingen kunnen bevorderen.

Mensen met een WW-uitkering die weer (deels) aan het werk gaan én één (of meerdere) toeslag(en) via Dienst Toeslagen ontvangen, moeten de wijziging in hun situatie tijdig bij de UWV en Toeslagen melden. Als mensen de wijziging in hun inkomen en/of kinderopvanguren niet tijdig doorgeven bij Toeslagen, kan dit leiden tot terugvorderingen. Om dit te voorkomen hebben UWV en Toeslagen de handen ineen geslagen om samen te bezien hoe mensen beter ondersteund kunnen worden in het tijdig doorgeven van wijzigingen.

In dit onderzoek is geanalyseerd welke factoren invloed hebben op het (al dan niet) doorgeven van een wijziging. Vervolgens is onderzocht welke (gezamenlijke) interventies het gewenste gedrag kunnen bevorderen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Dijksterhuis & Van Baaren in opdracht van het Ministerie SZW.