Lopend onderzoek najaar 2022 KWI

De KWI partners verrichten zelf onderzoek op het terrein van werk en inkomen of laten dit verrichten. Twee keer per jaar, in het voorjaar en het najaar, maakt het KWI een overzicht van het lopende onderzoek bij de KWI partners. Dit overzicht is bestemd voor beleidsmedewerkers, onderzoekers, wetenschappers en uitvoerenden op het terrein van werk en inkomen om inzicht te geven in de onderzoeken die bij de KWI partners lopen.