Evaluation and monitoring of the BES(t) 4 Kids program and the law Childcare for the Caribbean Netherlands: report of the first measurement.

In 2019 zijn de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius, in samenwerking met de ministeries van SZW, OCW, VWS en BZK gestart met het programma BES(t) 4 Kids. Het doel van het programma is het opzetten van een kwalitatief hoogwaardig systeem van veilige en (financieel) toegankelijke kinderopvang in Caribisch Nederland. Het programma richt zich op 6 strategische doelstellingen:

1. Het inrichten van een stelsel voor kinderopvang en buitenschoolse voorzieningen

2. Het inrichten van het vergunningstelsel en het toezicht

3. Het versterken van de kwaliteit

4. Het verbeteren van de financiële toegankelijkheid

5. Een integrale zorgstructuur

6. Het verbeteren van de huisvesting

Dit onderzoek laat de resultaten tot nu toe zien op de verschillende doelstellingen van het programma. Daarnaast doen de onderzoekers een aantal voorstellen voor de volgende fases van het programma.