Kwalificatie arbeidsrelaties. Potentiële criteria voor de beoordeling van arbeidsrelaties.

In dit onderzoek is op basis van bestaande gegevens uit de testfase van de webmodule beoordeling arbeidsrelaties onder opdrachtgevers en op basis van aanvullende gegevens uit een enquête onder zelfstandigen en openbare CBS-data ingeschat hoeveel zelfstandigen voldoen aan criteria die potentieel bruikbaar zijn bij de beoordeling van een gezagsverhouding tussen werkverschaffer en werkende.

Deze potentiële criteria zijn geformuleerd ten aanzien van de aard en inrichting van de werkzaamheden, zoals feitelijk gezag en organisatorische inbedding, en ten aanzien van de aard van de zelfstandige, zoals de maatschappelijke en economische positie en bepaalde kenmerken van het ondernemerschap. In aanvulling daarop is door middel van een factoranalyse onderzocht wat de onderlinge samenhang is tussen de potentiële criteria voor een gezagsverhouding met betrekking tot de concepten ‘feitelijk gezag’ en ‘organisatorische inbedding’. Dit onderzoek biedt daarmee inzicht in de aanwezigheid en samenhang van potentiële criteria. Het onderzoek doet echter geen uitspraken over welke (combinaties van) criteria het meest bruikbaar zijn voor (toekomstige) wetgeving met betrekking tot het beoordelen van een gezagsverhouding tussen werkverschaffer en werkende en daarmee de kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Het onderzoek is uitgevoerd door SEO Economisch onderzoek in opdracht van het Ministerie SZW.