Procesevaluatie Aanvullend Sociaal Pakket

Het rapport betreft een procesevaluatie naar de totstandkoming van het aanvullend sociaal pakket (ASP) tijdens corona.

In de zomer van 2020 bestonden er zorgen bij het kabinet over wat er zou gebeuren wanneer de generieke coronasteun zou eindigden. Het kabinet besloot daarom tot het invoeren van het aanvullend sociaal pakket van € 1,4 miljard aan middelen, om de schade van stoppen met steun te beperken. Het pakket bestond uit circa twintig losse maatregelen die telkens als één pakket werden gepresenteerd. Dit betroffen maatregelen op het terrein van 1) Leven lang ontwikkelen, 2) Armoede & schulden, 3) Van werk naar werk beleid, en 4) Jeugdwerkloosheid.

Het rapport bevat een reconstructie van en een reflectie op de totstandkoming van het pakket, de ervaringen van betrokken beleidsmedewerkers en uitvoeringspartijen, de beleidstheorie achter de genomen maatregelen, en een advies over de haalbaarheid van een integrale effectmeting.

Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van het Ministerie SZW.