Beleidsopties concurrentiebeding-focusgroepen

Dit rapport brengt de uitkomsten van de gehouden focusgroepen met werknemers en werkgevers in kaart. Tijdens de focusgroepen wordt ingegaan op de algemene ideeën van werkgevers en werknemers over het concurrentiebeding en de beleidsopties die SZW voor ogen heeft om het concurrentiebeding te moderniseren. Het geeft tevens een beeld rond de motieven van werkgevers bij het inzetten van het concurrentiebeding.

De minister heeft in 2021 onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van het concurrentiebeding om de knelpunten die worden ervaren door werkgevers en werknemers in kaart te brengen. In juni 2021 is het onderzoeksrapport aan de Tweede Kamer gestuurd (Bartsch, Grijpstra &Houweling, 2021). Op 25 februari 2022 heeft de minister de brief ‘beleidsopties concurrentiebeding’ naar de Kamer gestuurd met mogelijke beleidsopties en aangegeven met een voorstel tot aanpassing van het concurrentiebeding te komen. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de beleidsopties verder uitgewerkt. Tijdens de uitwerking van de beleidsopties had het ministerie van SZW behoefte aan contact met de doelgroep (werkgevers en werknemers) en wilde hen betrekken bij de verdere uitwerking van de diverse opties om het concurrentiebeding te moderniseren. Het ministerie heeft gesprekken laten uitvoeren met werkgevers en werknemers over de wijze waarop zij het concurrentiebeding nu beleven en wat de verschillende beleidsopties voor hen zouden betekenen.

Het onderzoek is uitgevoerd door De Beleidsonderzoekers in opdracht van het Ministerie SZW.