Meer zekerheid voor meer mensen-focusgroepen over maatregelen op terrein van flexibele arbeid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hecht eraan om de doelgroep (werknemers en werkgevers) te betrekken in de uitwerking van de maatregelen rond flexibele arbeid. Deze maatregelen bij flexibele arbeid zijn onderdeel van het pakket om de arbeidsmarkt te hervormen. In april 2023 zijn focusgroepen gehouden waarbij met werkgevers en werknemers over de maatregelen rondom tijdelijk werk, oproepwerk en uitzendwerk is gesproken. Doel van het onderzoek was te toetsen hoe werknemers en werkgevers reageren op de concrete maatregelen die door het ministerie momenteel nader worden uitgewerkt.

Om de balans op de arbeidsmarkt te herstellen heeft de minister van SZW in de zomer van 2022 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met haar voornemens over de hervormingen op de arbeidsmarkt. Deze brief kreeg een nadere uitwerking in de brief van april 2023 (Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket, 2023 ). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hecht eraan om de doelgroep (de werknemers en werkgevers) te betrekken in de uitwerking van de maatregelen rond flexibele arbeid. In april 2023 zijn daarom acht focusgroepen gehouden waarbij met werkgevers en werknemers over de maatregelen rondom tijdelijk werk, oproepwerk en uitzendwerk is gesproken.

Doel van het onderzoek was te toetsen hoe werknemers en werkgevers reageren op de concrete maatregelen die door het ministerie momenteel nader worden uitgewerkt. Het betreft maatregelen rondom tijdelijk werk, werken op oproepbasis en uitzendwerk. Denk hierbij aan maatregelen om de positie van flexibele werknemers (oproep- en uitzendkrachten) verbeteren, en het uitgangspunt versterken dat structureel werk in principe wordt georganiseerd op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd door aanscherping van de regelgeving voor tijdelijke contracten (de zgn. ketenbepaling).

Het onderzoek is uitgevoerd door De Beleidsonderzoekers in opdracht van het Ministerie SZW.