Wendbaarheid van de uitvoering

Deze rapportage heeft als doel om het concept wendbaarheid te verhelderen. Het beoogt handvatten te bieden bij volgende onderzoeken naar de wendbaarheid van het SUWI-domein en hoe wendbaarheid bij kan dragen aan het realiseren van publieke doelen.