Ervaringen met kinderopvang – juli 2023 (meting 2)

Het ministerie van SZW heeft I&O Research gevraagd om periodiek onder ouders te peilen hoe zij denken over verschillende thema’s rondom kinderopvang. Zo worden inzichten verkregen en ervaringen en meningen opgehaald over de praktijk van de kinderopvang. De resultaten uit de peiling zullen niet altijd representatief zijn of een compleet beeld kunnen geven, maar geven wel inkijk in de praktijk van de kinderopvang dat van nut is bij beleidsontwikkeling.

De vragenlijst van deze tweede meting gaat over welke opvang ouders gebruiken, welke opvang hun voorkeur heeft, of men te maken heeft met wachtlijsten, over het ruilen en/of bijkopen van dagen, of men te maken heeft met sluiting van de kinderopvang en over de jaarlijkse inspectie door de GGD.

Een paar van de belangrijkste bevindingen:

  • De drie meest gebruikte vormen van opvang door ouders in dit onderzoek zijn opvang door de grootouders, de buitenschoolse opvang (BSO) en de kinderdagopvang. Een vijfde van de ouders maakt geen gebruik van (in)formele kinderopvang.
  • Ouders beoordelen de opvang over het algemeen goed, waarbij gastouderopvang het hoogst wordt beoordeeld.
  • Dagen ruilen of bijkopen is relatief het makkelijkst bij gastouderopvang.
  • Een derde van de ouders vindt dat er te weinig kinderopvangplekken in hun omgeving beschikbaar zijn.

Het onderzoek is uitgevoerd door I&O Research in opdracht van het Ministerie SZW.