Gebruik van artikel 1.13 Wet kinderopvang door gemeenten. Een quick scan

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onderzoeksbureau Sardes gevraagd om een verkennend onderzoek naar het gebruik van artikel 1.13 van de Wet Kinderopvang (WKo) uit te voeren. Het doel van dit onderzoek is om te kijken naar hoe gemeenten omgaan met artikel 1.13 en wat zij van dit wetsartikel vinden.

In het huidige stelsel kunnen gezinnen met een laag inkomen tot 96 procent van het uurtarief van de kinderopvang vergoed krijgen. De laatste 4 procent wordt door gezinnen betaald als eigen bijdrage. Artikel 1.13 van de Wko is opgezet om bijzondere doelgroepen te helpen door deze eigen bijdrage te compenseren. Onder deze doelgroepen vallen scholieren en studenten die een erkende opleiding volgen en personen met recht op bijstand die een traject naar werk volgen.

Sardes is door SZW benaderd voor dit onderzoek. In dit rapport bespreken zij achtereenvolgens de opzet van het onderzoek (hoofdstuk 1) en de belangrijkste resultaten (hoofdstuk 2). In de bijlage is een integraal verslag opgenomen van de drie focusgroepen met beleidsmedewerkers van diverse gemeenten.

Gezien de respons van de gemeenten is het belangrijk op te merken dat in dit rapport slechts een indicatief beeld is geschetst van de omgang met artikel 1.13 van de Wko.