Taaleis IKK in de kinderopvang: Stand van zaken implementatie

Het onderzoek schetst een beeld van de implementatie van de taaleis IKK op dit moment. Het bevat een cijfermatig beeld welk deel van de sector en studenten momenteel voldoet aan de taaleis IKK en welke factoren de slagingskans voor de taaleis IKK bevorderen of belemmeren.

Significant Public heeft in opdracht van het Ministerie SZW de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de taaleis IKK in kaart gebracht. Dit betreft enerzijds een cijfermatig overzicht van de implementatie van de taaleis op dit moment, in de kinderopvangsector en de binnen het mbo. Anderzijds is in beeld gebracht wat de effecten van de taaleis in de praktijk zijn en welke factoren de slagingskans voor de taaleis bevorderen dan wel belemmeren.