Verschillen in kwaliteit – een typologische verkenning van de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang

Op verzoek van het Ministerie van SZW zijn analyses uitgevoerd op de data van 2017-2019 voor de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang. Het doel is om de variatie in kwaliteit nader te onderzoeken en te bekijken welke (structurele) kenmerken van de medewerker en de groep daarmee samenhangen.