Evaluatie Intensivering armoede- en schuldenaanpak

Het onderzoek bestaat uit een evaluatie en monitor van de intensiveringsaanpak. De monitor biedt inzicht in de voortgang van de initiatieven en de evaluatie biedt inzicht in de doeltreffendheid van de intensiveringsaanpak.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is door Regioplan een evaluatie en monitor uitgevoerd van de intensiveringsaanpak. Het doel van de monitor (de eerste meting van het onderzoek) was om zicht te houden op de voortgang van de initiatieven om desgewenst tijdig bij te kunnen sturen. Met de evaluatie (de tweede meting van het onderzoek) werd inzicht verkregen in de doeltreffendheid van de intensiveringsaanpak. De informatie uit het onderzoek biedt meer kennis over wat wel en niet werkt in de uitvoering van de initiatieven, over ervaren systeembarrières en over knoppen waaraan gedraaid kan worden om het doelbereik en doeltreffendheid te vergroten.