Evidence-based en Europese indicatoren voor de kinderopvang

Op verzoek van het Ministerie van SZW is een verkenning uitgevoerd naar onderbouwde kwaliteitskenmerken voor kinderopvang, vanuit wetenschappelijk onderzoek en/of Europese beleidskaders. Deze zijn naast de kwaliteitsindicatoren uit het Nederlandse inspectieformat voor dagopvang en bso opvang gelegd.

Op verzoek van het ministerie van SZW hebben de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam een verkenning uitgevoerd naar de kwaliteit van kinderopvang. De verkenning belicht kwaliteitskenmerken die onderbouwd zijn vanuit wetenschappelijk onderzoek en/of Europese beleidskaders. Deze kwaliteitskenmerken zijn naast de kwaliteitsindicatoren uit het Nederlandse inspectieformat voor dagopvang en buitenschoolse opvang gelegd.

De verkenning van de wetenschappelijke literatuur (deel 1) levert een tabel op. Die geeft een overzicht van de wetenschappelijke (‘evidence-based’, ‘bewezen’) voorspellers van de pedagogische kwaliteit.

Deel 2 van deze studie is een inventarisatie van indicatoren die in Europese databases gebruikt worden voor kinderopvang. Dit geeft weer welke indicatoren in Europese beleidsmonitoring belangrijk worden gevonden. Er zijn diverse raakvlakken tussen de kwaliteitskenmerken van het Nederlandse kinderopvangstelsel en de Europese beleidsmonitoring. Er zijn ook enkele structurele kwaliteitskenmerken zien die in kinderopvangstelsels van andere landen voorkomen, maar geen onderdeel zijn in Nederland.

In deel 3 van deze studie worden de uitkomsten uit deel 1 en 2 vertaald naar het inspectieformat voor dagopvang en buitenschoolse opvang. Deze analyse laat zien naar welke indicatoren Nederlandse toezichthouders kijken in het toezicht op kwaliteit, en welke hiervan aansluiten op wetenschappelijke kennis en/of beleidsmonitoring van de Europese Unie.