Gewoon een kans. Ervaringen van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt

In dit subsidierapport wordt inzicht geboden in de ervaringen van werkende jonggehandicapten en jongehandicapten die op zoek zijn naar werk.

Samenvatting en conclusie

In dit subsidierapport wordt inzicht geboden in de ervaringen van werkende jonggehandicapten en jongehandicapten die op zoek zijn naar werk. Welke aspecten hebben belemmerend of bevorderend gewerkt bij het vinden of houden van werk? Veel verhalen zien we dat de weg naar werk er één is van vallen en opstaan. Zowel jonggehandicapten met werk als werkzoekenden noemen een kans krijgen om te laten zien wat je kunt, als belangrijke voorwaarde voor het vinden en houden van werk. Dit subsidieonderzoek (looptijd: 2007-2008) komt voort uit de subsidieronde 2007. Het is uitgevoerd door Welder, met subsidie van UWV. Bron: UWV