Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing

Re-integratie, het zoeken en vinden van een baan door iemand die werkloos geworden is, vraagt veel motivatie en doorzettingsvermogen. Het is voor de klant een uitdagende en complexe zaak.

Onderzoeksdoel en vraagstelling

Welke inzichten uit sociaalpsychologische theorieën zijn door de klantmanager, werkcoach en consulent te benutten om cliënten te stimuleren en te ondersteunen om zelf (meer) de regie te nemen en op welke wijze kunnen inzichten uit de theorieën worden vertaald naar de re-integratiepraktijk?

Samenvatting en conclusie

Re-integratie, het zoeken en vinden van een baan door iemand die werkloos geworden is, vraagt veel motivatie en doorzettingsvermogen. Het is voor de klant een uitdagende en complexe zaak. Niet iedere werkzoekende is op ieder moment even goed in staat om zijn re-integratieproces zelf te sturen. Daarom worden bij klanten vaak activiteiten uit handen genomen door re-integratieprofessionals (klantmanagers, werkcoaches en re-integratieconsulenten). Soms wordt dan vrij directief gehandeld. Een directieve houding kan er echter toe leiden dat de motivatie van de klant om te gaan werken afneemt. Het is daarom van belang het zelfsturend vermogen van de klant zoveel mogelijk aan te spreken en te benutten: de klant zoveel mogelijk het heft in eigen hand te laten nemen en te laten houden. Deze handreiking is bedoeld voor re-integratieprofessionals van gemeenten, UWV en re-integratiebedrijven, die het zelfsturend vermogen van hun klanten zoveel mogelijk willen bevorderen. De handreiking beschrijft aan de hand van concrete voorbeelden hoe de meest recente inzichten uit de sociale psychologie zijn te vertalen naar de dagelijkse werkpraktijk in de spreekkamer. Bron: Bibliotheek SZW