Het heft in eigen hand

De laatste jaren zijn diverse activiteiten ontplooid om klanten van sociale diensten en Werkpleinen een meer actieve en centrale plaats toe te kennen in het re-integratieproces. Recentelijk is terzake een praktijkstudie uitgevoerd naar de inzet van zelfsturing van klanten.

Samenvatting en conclusie

De laatste jaren zijn diverse activiteiten ontplooid om klanten van sociale diensten en Werkpleinen een meer actieve en centrale plaats toe te kennen in het re-integratieproces. Recentelijk is terzake een praktijkstudie uitgevoerd naar de inzet van zelfsturing van klanten. De resultaten zijn neergelegd in het rapport "Het verhaal van de klant" (Den Haag, 2010). Er bestaat echter weinig gedeelde kennis over dit onderwerp. Het doel van onderhavige achtergrondstudie is om klantmanagers en werkcoaches meer inzicht te geven in wat vanuit (sociaal)psychologisch onderzoek bekend is over motivatie en zelfsturing en de toepassingsmogelijkheden binnen de re-integratiecontext. Daarmee wordt het onderliggende (theoretische) bewijsmateriaal geschetst voor de meer praktische georiƫnteerde publicatie "Het heft in eigen hand: handreiking op zelfsturing", die tegelijkertijd met de onderhavige publicatie is verschenen. Bron: Bibliotheek SZW